Kyn

Old Swedish Dictionary - kyn

Meaning of Old Swedish word "kyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kyn Old Swedish word can mean:

kyn
L.
kyn
1) släkt. - avkomma, ättling, son. högxsta lyusens kön (genus superni luminis) thz är christus. .. framgik aff iomffrunnas wälsignadha qwidh JMÖ 89. 2) slätke; slag.. .. at j enu liknilse kön (quodam genere similitudinis), skulin the (ɔ bokens lärdomar) minnas, huru the skula finna the thing, som osynlikin äru SpV 5. " jak bidher thik, at thu sigh oss aff thänna lilii naturs skikkan, mädhan hon är. .. swa som hon ware eth nyth naturs kön" SpV 25. ib 138, 448. - slag, beskaffenhet. for än thänna frestilsins kön (genus) gar längir fram, bidher jak tik at thu mik sigh, j hwat hon ekke jnledhir SpV 573. 3) kön. haff altidh mistankan om thins krops wanskile, ok om thit eghit kön (sexus) SpV 447. ib 465. - i beskrivande gen. han fan otalligan skara aff. .. clärekom renlifues begbgers köns personis J Buddes b 77. 4) utseende, sken?. .. at mange wardha swikne wadhrir hälaghetinna kön (specie), ällir hampn SpV 391. - Jfr iungfru-, man-, qvin-, synda-kyn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kön )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back