Lagh

Old Swedish Dictionary - lagh

Meaning of Old Swedish word "lagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lagh Old Swedish word can mean:

lagh
liggande; läggande; det som lägges el. är lagdt.
lagh
1) STöt, STyng. " thz förSTa han thz laghit kände" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 3129.
lagh
2) lag, rätt STällning, ordning. engin timBerman gat thy sama thrä fanghit rät lagh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 88. " hiulet gik af laghi" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 510. tänia swndher hänna liiff ok limi aff laghi STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 330. " vm ey ware gudh tha gingin Al thesse thingin wanskiplika ok af laghi" STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 45. ib 2: 236. " riket komSTundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir Aller til laga" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6796.
lagh
3) läge, STällning, författning, tillSTånd. var flodhen ok STrömen j syno gaMBla laghi STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 561. " the möttos ther. .. i godhom tyma ok godh lagh" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4449. " fögha thz j swa danth lagh ath thz matte STa j dagh" ib 2: 3966. " röntes swänske män een annar lagh" ib 3: 2593. " finge the danske ett annath lag ib (siSTa forts.) 5400. kommat wtaFH thet laghet" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 359 (1508). " for än han komet i thz lagh" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5208. kom tha jnnan eth miwkare lagh i b 1: 941, 2383. riigha kom i godh lag ib 3: 2889. " ath riikit skulle komma i bätre lag" ib 3: (siSTa forts.) 5422. " wille the lägge j sichtwne en dagh ther kome hanom thz wel j lagh" ib 2: 1627. thz kom tha saa i lagh ath the Alle fatadhe een nyan dagh ib 3: 3551. " thz fyöl sik tha sa i lagh" ib 2: 5199. ib 6484. " thz fyöl mongom wäl j lagh" ib 7325.
lagh
4) beskaffenhet, art, sätt. thu weST wäl brännande kärleKSens lagh, at han ey haffwer matho i mAleno Bergström. 1868--70.">Su 88. fik sinom ordhum eet annat lagh ST 402. Didhen satte marsken j en dag mz them aff husit i tolkit lag STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6219. " herrana grype ther ett annath lag" ib 3: (siSTa forts.) 4276 (möjl. att föra till 6). äffwentyrara som freSTa hwat lagh thz tagher (hvad utgång det tager, huru det skAll gå) STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM XXVII.
lagh
5) hänseende? hwath doom är wärre i Alla lagha än wara ofräls i sina dagha Al 7309.
lagh
6) öfverenskommelse. " the ramado tha vti eth lagh thz sculle STa fäm daga j dagh" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1122. the grijpu toch thz j lagh at thz sculle STanda j dagh ib 2585. " satte thz sa j et lagh" ib 8843. " ib 1: (sfgn) s. 191. giorde iag mz them ett lag om ett sölfBerg som fwnett war" ib 3: (siSTa forts.) 5694.
lagh
7) beSTämmelse, vilkor? fonga gaff han dagh och screff them there lagh STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2421.
lagh
8) lex, lag. " som wesgözkt lagh vt wisar" SD NS 2: 844 (1414). thätta laghit (Moses´ lag) wisadhe hulkAledhis gudh sculde älskas ok iämkriSTin STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 239. ib 1: 143, 144, 3: 152, 252, 46§1, 4: 51§, 65. MP 1: 165. Ber 48, 50. Bergström. 1868--70.">Su 321. MB 2: 148. - i denna betydelse vanl. pl. thän Bergström. 1868--70.">Sum lagh forsmaar agher af laghum wära forsmadher SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). mädh laghum ok laghä doomom skAl man sijtt kräffiär ib. ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). kan þen gozen fa atir wnit meþ laghum (lagligen) ib 6: 170 (1350). " huilkin thät ey giör, tha skAl iak Bo thät mädh laghum forföSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghiä" BSH 1: 133 (1371). " then wält quarn. .. som hemingx jonsson haffde olaglige bygt wtan lag och dom" BtFH 1: 224 (1508). ib 242 (1507). " Bergström. 1868--70.">Sum lagh sighlä" SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). swa Bergström. 1868--70.">Sum lagh tilsighiä ib. " i lagh satt ib 1: 68 (1285, gammAl afskr.). äptir þy Bergström. 1868--70.">Sum lanz rättär sigher äller lagh" ib 669. " äpter rättom värMPskom laghom ib" NS 2: 711 (1413). " mz guz laghum" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. som moysi lagh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþu ib 8. " han Diktade ok giordhe the lagh at Almoghin som criSTin var sculde ey vara vnDi thöm träldom som han för var" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 862. förderwilse lagha och landa KS 10 (23, 10). " kunungur skAl ok giwa landom sinom ok Almogha godh lagh ok rätwis" ib 66 (164, 73). godh lagh skulu hawa thessin try: thön skAl wara rätwis, tarflik ok möghelik ib. " än the gaMBlo moysi lagh waro godh" MB 1: 439. " ängin lagh äre godh, vtan the biwdha godh thing" ib. " gaff han ey thy lagh eller rät som natzins wit matte STyra til godha sidha" ib 454. " med the lagh som tha waar" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 87. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 726, 847, 860. KS 31 (79, 33), 67 (165, 73), 68 (167, 74), 74 (180, 81). MB 1 365, 377, 440, 441, 442. 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 453, 455. STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 143, 144. 3: 152. 252. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 149, 581, 520, 523, 7672. Bergström. 1868--70.">Su 321. - med tydlig plurAl betydelse. thry lagh äru eet är kiSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionna annat kesarens thridhia Almoghans STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 204. " tha gaff STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birge jerl the lagh ther sidhan haffua STanDit marghan dagh" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 456. - rättslig STällning. äghär tawernes husBonde. .. i Bonda friþ oc laghum att vara SD 5: 376 (1344, nyare afskr.) ; jfr friþer 5. - af Gud STadgad norm för religion och gudSTjenST (under framhållande af motsatsen mellan tiden före och efter KriSTus), förSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bund, teSTamente. jak skipadhe nyolaghin ok gaMBlo (novam legem et veterem) STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 46. ib 162. var härra iheBergström. 1868--70.">Sus chriSTus var förSTo nyio lagha präSTar ok paue STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 61. " han ville at gaMBlo laghin oc thera offär skulle ändas. ok at nyo laghin skullo byrias (volens fnem dare legaSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilus inSTitutis et scarificis et novum incipere teSTamentum)" Bo 175. " tesse tolff brödkorgha. .. tekna tio gudz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budordh j gaMBlom laghumen. .. och sidhan tugh gudz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budordh j nyo laghumen" MP 1: 102. ib 174. " mz gaMBlo älla oc nyo guz lagha vitnom" ib 2: 262. " j gaMBlom laghom war thässkyns offer" MB 1: 475. " en konungir j gaMBlo laghomen (veteri teSTamento) six haua aSTundat ens manz vingardh" STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 85. " han föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdhe thera godha konungha äpte döme som j gaMBlo laghomen varo" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 884. Bo 138. MB 1: 476, 481, 497, 501, 505, 506. STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 14. ST 200, 201, 209, 220, 240, 380, 381, 436, 538, 540. " i moysi laghum (då Moses lag var gällande, d. v. s. i gamla teSTamentet) þa iuþa ensamne þiänaþo guþi" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3.
lagh
9) L.
lagh
1) laga dom, enligt lag gifven dom. äptir. .. laghä doomum SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). meth laghom (för -a) domoMP äller räth ib NS 1: 96 (1402). som. .. hänna Bonde. .. sAlde fran hänne vtan lagh oc lagha doma ib 568 (1406). " haffuer myn fogde nogot taget vthen lagedome" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 636 (1515). " rätvisa i laghen ok i lagha domom" KS 31 (79, 33).
lagh
2) laglig domSTol. fAlklikhet pinas af laghadomwm (humano juDicio) Ber 104.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lach SJ 282 (1460); se vidare stadslagh. laach SO 191.
 • lak BSH 5: 498 (1512).
 • laugh MD 89.
 • laughumen MP 2: 227, 235, 238 (jfr 272)),
 • lagha alder
 • lagho- MB 2: 229 ),
 • lagha ar
 • -aar )
 • lagha balker ,
 • lagha brut ,
 • lagha buþ ,
 • lagha bygning ,
 • lagha böter ,
 • lagha dagher ,
 • lagha dagsvärke ,
 • lagha domber
 • lagedomber.
 • laghä doomber),
 • lagha drykkia ,
 • lagha fal ,
 • lagha fang
 • laghafaang.
 • laghufang )
 • lagha far ,
 • lagha fast?
 • lagha fastar ,
 • lagha forfal
 • -forfall SO 29),
 • lagha fulkomilsa
 • -folkommilsa )
 • lagha fulkomnilse (-fulkompnilse)),
 • lagha fäst ,
 • lagha fästa
 • laghäfästa )
 • lagha gengärdh
 • laghagingärdh )
 • lagha giäld ,
 • lagha gärþ ,
 • lagha hamn
 • laga hampn )
 • lagha häfp ,
 • lagha kar ,
 • laga kland ,
 • lagha kloker ,
 • lagha luter
 • -loter )
 • lagha läghe ,
 • lagha lös ,
 • lagha lösn
 • laghälösn )
 • lagha mal ,
 • lagha nöt
 • -nött.
 • laghä nöth. laghänöt),
 • lagha os
 • -oos )
 • lagha skatter ,
 • lagha skillinger ,
 • lagha skipt ,
 • lagha skipte ,
 • lagha skirsla ,
 • lagha sokn
 • laghasykn SR 36.
 • lagha söknir SML þy 6: pr.),
 • lagha spiäl ,
 • lagha stämna ,
 • lagha stämning
 • -stämpning )
 • lagha sökning ,
 • lagha tilmäle
 • lagu tilmäla )
 • lagha tiltala
 • laghä- )
 • lagha þing ,
 • lagha umfärdh ,
 • lagha utgärdh
 • laghävtgerdh )
 • lagha vin ,
 • lagha yrkir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back