Laghman

Old Swedish Dictionary - laghman

Meaning of Old Swedish word "laghman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghman Old Swedish word can mean:

laghman
L.
laghman
1) lagman. STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb. 176 (1381). SD NS 2: 806 (1414, gammal avskr.). " niglis diäkn som är STadder. j laghmans STadh" FH 2: 68 (1428).
laghman
3) edgärdsman. STb 2: 322 (1489). STode anders winter rede boen att göre lagh medh sine laghmen, at. .. ib 493 (1490). desse äre pawal scredderes lagmen fore tet kledit han schulle salt lib 523 (1491). ib 567 (1491) , 3: 458 (1499), 4: 285 (1512). Jfr lagha man. - Jfr ivir-, undir-laghman.
laghman
1) dom utfärdad av lagman. iak skulde. .. lagmans dom vpa giffua vm thet ärendet SD NS 3: 451 (1419).
laghman
3) lagmans domsrätt. jac beinct diekn, lagmanz-domhawande i suridmannalande SD NS 3: 197 (1416).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lag-.
 • lach- STb 2: 567 (1491) ),
 • laghmanz domber
 • lag-.
 • lamans- Sd NS 3: 254 (1417?)),
 • laghmanz dombrut
 • lagmandz- )
 • *laghmanz häster
 • lagmanshester )
 • laghmanz nämd (laghmantznämpd),
 • laghmanz pänningar (lagmandz pen(n)ingar),
 • laghmanz thing (laghmans-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back