Lakan

Old Swedish Dictionary - lakan

Meaning of Old Swedish word "lakan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lakan
duk, tygstycke; lakan. RP 2: 273 (1394). Kumla kyrkas rb 2 (1420-t.). ATb 1: 256 (1467). han stal. .. i par lakon JTb 68 (1475). jtem (bör camarswen halla) hwar lögerdag reen och wel twagen lacan Arnell Brask Biᴵ 30. Jfr badh-, listo-, mäkils-, spar-, svepe-lakan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -on) ,
  • *lakana siäng
  • -säng )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚴᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back