Läkedomber

Old Swedish Dictionary - läkedomber

Meaning of Old Swedish word "läkedomber" (or lækedomber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkedomber (lækedomber)
1) läkande, botande, bot. " medela le läghedom" GU C 20 (hand 2) s. 126. synda bätringh är. .. wärldena läkedomber JMPs 306. 2) läkedom, läkemedel, botemedel. GU C 20 (hand 2) s. 127. thin hälge licame wari läkedo(m)bir til allan min andhelikin siwkdom SvB 150 (mot sl. av 1400-t.). JMPs 581. - Jfr öghna läkedomber.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkedomber may have also been written as lækedomber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • läkä-.
  • läkyä-.
  • läghe-.
  • -dombir )
  • läkedoms drykker ,
  • *läkedoms krapter
  • -krafft )
  • *läkedoms rädhe ,
  • *läkedoms sten ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᚽᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back