Lämpa

Old Swedish Dictionary - lämpa

Meaning of Old Swedish word "lämpa" (or læmpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lämpa may have also been written as læmpa

Alternative forms or notes:
  • lemp(p)e , f. 1) lämpa, lämpligt el. passande sätt att gå till väga el. skicka sig. gudeaktigemen, som snille och lempe haffue tale lmed almogen STb 5: 331 (1521, Kop). 2) varsamhet, försiktighet. STb 5: 355 (1522, Kop). 3) utväg, sätt. tänkte mz huad list och lämpa han maathe dräpa then galten Prosadikter (Sju vise m C) 237. STb 5: 327 (1521, Kop).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛘᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back