Lämpa

Old Swedish Dictionary - lämpa

Meaning of Old Swedish word "lämpa" (or læmpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lämpa (læmpa)
anordna, inrätta. teckis idert herredöme oc lempe thet breff swa then gode herren erchebiscopen kwnne thet oc besegle FM 496 (1510). " kunnä han mikit lämpä siith tall aff then fornwmpst gudh haffuer honum giffuit effter lägeligheten" HSH 19: 112 (1505). - foga, ställa. will jach. .. fynne rad och synne at lempet i en god matthe BSH 5: 447 (1511). - Jfr belämpa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lämpa may have also been written as læmpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛘᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back