Lan

Old Swedish Dictionary - lan

Meaning of Old Swedish word "lan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • laan )
  • lana (pl. -or Breasks Cal 264),
  • lani? m. Se E. Lidén i Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 1: 11 ff. lana, ett slags nät med kil mellan träramar vilket utsättes i strömmar. (hela sin ägodel) j skinhusolan, som är half lanen Dipl Norcop 63 (1383). ib 158 (1453, vidim. 1604), 241 (1512). jtem mölnarenom bör binda wädelingh. .. och vakta lanena widh quernena oc förwara Arnell Brask Biᴵ 26. ffogten äger faa honum ökia, liwsta, lan oc litzla noth ib 27. lanor oc miörda Brasks Cal 264. " til ath taka fiska ärw mangskona kosnther oc snille som är mädh. .. kroka. myärda lana PMskr 364. - i ortnamn. in daxlaan" SD 4: 181 (1330). - Jfr konungs lan.
  • *lana läghe
  • laana- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back