Lan

Old Swedish Dictionary - lan

Meaning of Old Swedish word "lan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lan Old Swedish word can mean:

lan
L.
lan
1) commodatum, mutuum, lån, lånt sak, lån el. ss försträckning lemnadt gods. han SOm them (penningarne) tok til lans KL 22. han bidher them sända sik til lana (i rim med vnderdana) fyra hundradha riddara ok swena KLemming. 1862.">Al 1528. forfars nakakth laan honum närwarande SOm wtlänte, tha skulo fore thz engen giäld ganga forfars laanith sidhan han är ey när SOm wtlänte, tha skKLemming. 1862.">Al laan atergiälda MB 1: 338. þät goz hauar þu nu fanget SOm þa första hiKLemming. 1862.">Alpar: þär ängen af androm fa lan älla gauor Bu 519. - guds lan, Guds lån. om mat el. dryck, äfven om föda för boskap. bödh war herra offra gudhi brödh til aminnilse gudz laans MB 1: 480. " thakka gudhi for sitt laan tha the gaa fraan bordhe" VKR 15. " the gylla sik swa aff gudz lane" KLemming. 1862.">Al 6131. MP 1: 72. SO 83. " gräss och höö var traMPat mz thz tycthe konungen vara illa at the saa gudz laan skulle spilla" MD 364.
lan
2) öfverlåtande, förläning. konung wara aff wart laan KLemming. 1862.">Al 1425.
lan
3) förläning, län. " þet häraþit SOm þe hawa til lans aff os" SD 5: 565 (1346). " hawa. .. konungsens hyllist ok hans gawa hans KLede ok hans gotz til laan fore thera tienist" RK 1: 2390. " iadus vntfangar af honum laan" KLemming. 1862.">Al 1104.
lan
4) besittning? swa margh en land ok margha städher folk ok goz ok borgher ther mädher iak (näml. Darius) hafwer wunnith til mit laan KLemming. 1862.">Al 2897. " konatus gifwer iak oc et laan thz stora trangia til vnderdaan" ib 10278. " wi spöriom enkte störra laan" ib 6103. - Jfr lane samt län.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • laan )
  • lans fä ,
  • lans vitni ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back