Län

Old Swedish Dictionary - län

Meaning of Old Swedish word "län" (or læn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

län Old Swedish word can mean:

län (læn)
L.
län (læn)
1) lån. warur, som han bekende sig haffua borghat eller läne taghit aff for:de andris Svrtb (Skokl) 443 (1451). togh her nic. person STadzsins altare STen [til?] läna aff fatbwreth STb 1: 355 (1482). taker nokor til läns tygh oc takel STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 65. 2) län, förläning. Rydberg Tr 2: 452 (1381).. .. ena quern, som frw cecilia. .. hafdhe til lläns aff wzSTena cloSTre SD NS 3: 615 (1420). til. .. nakra wara gode men, som war sloth äller län hafua oppa thiäniST äller i panth Rydberg Tr 3: 381 (1483). " til lwara fogotta, som sloth och län hafua oppa rekenskap ib. the gode men, som läner inne haffwe, lthe olaglige hampner wdi ligie" Uppspriv 17 (1491). " j thwna len" STb 2: 543 (1491). - om kyrkligt ämbetsområde. patriarcha. .. patriarchatus. .. hans verdogheth ok län STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 417. plebanatus. .. plebani dignitas vel diSTrictus kirkioherra värdoghet ok län ib s. 457. - Jfr gruvo län.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so län may have also been written as læn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lään Rydberg Tr 2: 452 (1381)
  • länsman (länz-. lendz- STb 4: 361 (1514)),
  • *länsmans döme ,
  • *länsmans giäld ,
  • läns präster ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
➞ See all works cited in the dictionary

Back