Län

Old Swedish Dictionary - län

Meaning of Old Swedish word "län" (or læn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

län Old Swedish word can mean:

län (læn)
L.
län (læn)
1) lån. " at the take sik gulkar oc silfkar oc godha gärsmio at läne aff egipto landz folke" MB 1: 306. ib 307, 311, 312. beddis brödhit til läns Bo 151. " aff hwem han then pilthen thil läns bädhes" SO 16. " hwat ey skAl jak taka päninga til läns opp mina tro til nakan vissan tima" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 125.
län (læn)
2) län, förläning, af konung åt en underlydande till förvAltning och nyttjande öfverlemnadt område. än konungin hafdhe länt j sina dagha nakrom herra nakan krononna deel ok konungenom dödhom then herran oc hans äptiLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomara behiollin thz länit (concessa) for sit eghit LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 400. " län ok goz vil iak idher gifua" Fr 727. " taghin badhe land ok län" ib 730. wil han haffua landh ok län MD (S) 242. hwar ärlig herre oc godh man SOm land och län haffuä aff ider naade BSH 4: 268 (1501). LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 545. Al 9544. han gaff ok länte marghan län ib 3799. " mz konung karls län the folkit sampnad hade" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9153. " aff kronana hadhe han mykit län" ib 3: 3196. " togh han her iwarss län All" ib 3203. " i hwarth län iag giorde oc sa" ib (sista forts.) 5208. " the län tyust, kind oc ydhre" SD NS 1: 17 (1401). " aff thy länena, svm iak haffuer aff miins herra konvngxens naadh, SOm heter mädhilpadha" ib 642 (1407). " beholle kronenis len rekerne" BSH 5: 298 (1508). " annan thet stykke län, i hanom tiLBwde" ib 317 (1508). " sidan staden och läneth ighen taghet war. . Fran [fien]da hender" ib 318. " eder herredömes breff pa cAlmarna län" ib 352 (1509) All annan skat her aff stokholms län quit ok Fry ath haffua ib 493 (1512). skAll thw strax kennis vedh stäkeholm och tess len HH 19: 163 (1506).
län (læn)
3) äMBete, tjenst. " han war först SOknare oc swa foor han epter höghrom länom til han wardh römsker keysare" Lg 1003. the hafua ok th til läna, at twa aff thöm skulu konungin thiäna eet aar Fl 1016. ib 1359.
län (læn)
4) tillåtelse. " min signede gwd. .. giffwe mik ther til loff oc leen" LB 3: 195. - JFr Borghlän.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so län may have also been written as læn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lään Al 9544.
 • len.
 • leen LB 3: 195 (rimmande med ringben)),
 • läns härra ,
 • länsman
 • lääns-.
 • länz- SD NS 1: 256 (1403); Pa (Tung( 34; BtFH 1: 141 (1507) , 212 (1507), 217 (1507), 218 (1507) o. s. v. länsmaþer L.
 • länsmander L.
 • länsemennena ib.
 • lensmennena FM 358 (1508).
 • lensmennene BSH 5: 148 (1507) ,
 • länspräster ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back