Längdan

Old Swedish Dictionary - längdan

Meaning of Old Swedish word "längdan" (or længdan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

längdan Old Swedish word can mean:

längdan (længdan)
2) på långt avstånd. wthan forskullan giffs innebyggiaromen miölkin, ok all j fran är längdan ysälhetin Sp'V 583.
längdan (længdan)
2) långt bort. (Skeppet Arg) seges wara thz första skipp som mäd segel oc all skiptiig lop längdan ath i siön Troj 4. - Jfr bortlängdan och langdan.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so längdan may have also been written as længdan

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • longdan Troj 34 )
  • *längdan at , 1) från långt håll, långt bortifrån. wm the (ɔ bina) ärw längdan ath komme PMskr 298.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚵᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back