Längdan

Old Swedish Dictionary - längdan

Meaning of Old Swedish word "längdan" (or længdan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

längdan Old Swedish word can mean:

längdan (længdan)
1) från långt håll, fjärran. somlike af them äru längdan (de longe) hijt koKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne KLemning. 1860. SFSS.">Bo 88. ib 89, 188, 230. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 182, 185. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 266. KLemming. 1871--73.">ST 143. " likir godho bij hulkit som. .. flyghir til faghra yrt hulka thz see längdan (a longe)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 118.
längdan (længdan)
2) på långt afKLemming. 1871--73.">STånd. föLghia honom längdan äpte KLemning. 1860. SFSS.">Bo 193. the brudher, som fiärran oc längdan äru KLemming. 1871--73.">STadda, fran sinom äghom oc eghno KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 67. Lg 3: 464.
längdan (længdan)
3) om tid: långt förut. foresgadho thz längdan swa skulde warda Lg 3: 39.
längdan (længdan)
4) efter hand, småningom? tree sola hwilka som längdan (paulatim) saman kommo Lg 68. af längdan, från långt håll, fjärran. hwru the aff längdhan komme waro Lg 3: 641.
längdan (længdan)
1) från långt håll, fjärran. som längdan til (e longinquis regionibus) komo KL 183. ib 283, KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 223, 225. han saa abrahma längdan til (a longe) ib 186.
längdan (længdan)
2) på långt afKLemming. 1871--73.">STånd. KLemming. 1871--73.">STodh längdan til MB 1: 285. " thön föLghia honom längdan til äpte" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 192. " war längdan til at see oppa som een forgyltir skoghir" KLemming. 1871--73.">ST 419.
längdan (længdan)
3) om tid: långt förut. thän rätwise synom foresagdhe hänne ey längdan til som andre proheta. vtan j hänna närwaranda hörsl KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 261.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so längdan may have also been written as længdan

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • längdan til ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚵᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back