Länge

Old Swedish Dictionary - länge

Meaning of Old Swedish word "länge" (or længe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

länge (længe)
länge. " Boþe lägge barnlös" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. Flygher han ey länge swa höght STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 157. " mat thu länge sofwa fram a daghin" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 129. " liwer hon minu liwe länger" SD 4: 389 (1334?), twem aarum länger ib 5: 565 (1346). " þry aar länger" ib 566. lifþe Var härra sax manaþom þässa hems längar än iohannes baptiSTa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 71. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 11. " han qualde þem eigh längar" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 203. " lifdhe längST aff allom apoSTolis" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 158. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 103. SD 5: 478 (1345, nyare afskr.), 479. MB 1: 402. Fl 1871. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 129. Su 73. MD 319. LB 4: 352, 353. - huru länge. i Vallius. 1850--54.">Dir. frågesats. lucifer sagdhe, länge waST thu ther ofwir, han swaradhe j x dagha ST 305. - i inVallius. 1850--54.">Dir. frågesats. tha man them (ɔ: rikedoma) hafwir weth man ey länge man them behalVallius. 1850--54.">Dir ST 482. - länge fran, från långt håll, på långt håll. saa hon lenghe fran enä liusä STiärnä komma til siin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (Tung) 28. - länge sidha, under lång tid derefter. länge sidan war orligh mellom osanttrix konung oc aktilia konung Vallius. 1850--54.">Di 41. ib 103. - sVa länge, a) så länge, så länge som under det att. böghþe sik trät tel hänna. .. Sua länghe mön at sik mätta af þäs frukt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 71. Sua lenge han lifdhe STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 52. " swa länge þe äru saman vm Vallius. 1850--54.">Disk oc duk" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). swa längi þet räkker ib 563 (1346). " will iach halda en STadugh frid mz ider swa lenge, iach liffuer" Va 47. MB 1: 169. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 66. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 283 (1508). b) till dess. han sökte swa länge han fan een trulkarl ST 26. slo Vallius. 1850--54.">Diwret. .. swa lenge (so langhe dat), thz fioll a sin knä Va 26. " han skal hwart aar affsla. .. thre maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer päningha. . swa länge han hafwer fullelika sina päninga ok iärn ater fangit" SD NS 1: 136 (1402). Sua länge rätte arfua finas ib 425 (1405). " Sua länge rätte arfua koma" ib. " thet dömis kronan til Sua länge han älla hans arfua koma igen oc kännas widh sit" ib. " at thu göMDe mik. .. swa länghe (donec) thin wredhe owerSTodhe" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 112. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1263. Va 17, 37. Vallius. 1850--54.">Di 241, 285. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 141. STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 131. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 12, 35. MD (S) 203, 206. LB 2: 11. - sVa länge. .. at (sVa länge at), så länge. .. att, så länge. .. till dess, till dess. swa länge lifdhe iohannes at han war eno are minna än hundradha ara gamal STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 158. " skal thin siäl ... swa länge pröfwas ok rensas j likamonom. at siälin ok likamin sämia sik wäl owir eno" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 102. " swa länge skal sofwas at kroppin af lägho ledhis" ib 4: 129. hallen tySTo swa länge at j läsin (donec legeritis) the böner som ider äru satta ib 118. " bärä ful Vapn swa länge. at þe sätin almoghän til rättä" SD 5: 638 (1347). duades þär firi Sua längge. at roneament Var änt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 24. ib 138. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 81. Va 22, 36, 39, 50. Vallius. 1850--54.">Di 114, 153, 154, 185. MB 2: 208. Su 350. - sVa länge thät, till dess. ther haffwer iack altiid sedhen hollet oppå så lenge thz (red. B till tess) gud togh mick riikit frå STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3 (Till. om Chr. II, red. A) 6172. - sVa länge. .. som (sVa länge som), a) så länge som. Sua länge lifþe nicholaus siþan. som han fulkomaþe sina faSTo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 135 (möjl. att föra till b). ä swa länge som han swa innerlica badh. .. Flöt hans. .. licamma. .. blodh hwan STadh vm allan licammen Bo 186. swa länge som siälen är y thinom krop sa taka ok ära iämpt ok altidh gwdhi Gers Ars b 3. b) till dess. halda them (ögonen) swa länge saman som aue marian är läsin STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 26. - sVa länge thär, så länge som. swa länge ther i liffuin STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 26- sVa länge til thäs, till dess. foro the swa länge til thäs nio manadha waro lidhne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 33. " tigdho the quarre. .. saa lenghe til thes the mottho faa see. .. hwath endhalikth iomfrwn finghe meth synne pino" ib 3: 142. - Jfr for-, iäm-, of-länge, äfvensom längo.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so länge may have also been written as længe

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • längi.
 • lägge Bu 4.
 • länghen Lg 3: 66.
 • lengie BSH 5: 283 (1508).
 • länghia SO 18.
 • lengha Lg 3: 134, 141.
 • längar Bu 71, 103, 203.
 • länger SD 4: 389 (1334?), 5: 478 (1345, nyare afskr.), 479, 565 (1346), 566; MB 1: 402 ; Ansg 253.
 • längher Pa 11.
 • lenger MD 319.
 • läggher LB 4: 353 (jfr s. 163). längir Bir 4: 129.
 • längre Pa 11 ; Fl 1871.
 • länghre Su 73.
 • lengre Va 39.
 • längst Bil 158),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back