Leidha

Old Swedish Dictionary - leidha

Meaning of Old Swedish word "leidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leidha
följa, giva säkert följe el. lejd åt, förse med lej. item at engin lejdes eller felighes in i STadhen utan borghamäSTarna ok radzins samtyckio UrkShiST 1: 5 (1436). " war them thett for rätta sacht at the ware. .. feledhe ok lägde Reuterdahl KyrkohiST III 2: 535 (1436). - särsk. ltillförsäkra fred under viss tid för fordringssägres krav. STb 1: 61 (1476). leygdade och felade fogodin. .. giärhd. .. i tw aar. .. fore geSTatz" ib 121 (1477). ib 123 (1477). leyde lok felade fogodin, borgameSTarene ok raadet STorbiörn. .. fore geSTagotz eth aar om kring ib 70 (1476). ib 261 (1480). " eodem die ledade och felade fogedin. .. borgameSTarene ok raadet benct korg j vi (6) wikor til ath forlika sik" ib 2: 192 (1487). - Jfr oleidhadher, oleidher.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lejde.
  • leda.
  • leyg(h)dade STb 1: 121, 123 (1477). leyde ib 70 (1476).
  • ledade ib 61 (1476) , 2: 192 (1487). ledage (!) ib 1: 261 (1480). part. pret. pl. lägde Reuterdahl Kyrkohist III 2: 535 (1436). Se Sdw 2: 1258),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
UrkShist
Urkunder rörande Stockholms historia. Utg. genom K. Hildebrand (och A. Bratt). 1900--1913. (s. 1--36).
➞ See all works cited in the dictionary

Back