Leidha

Old Swedish Dictionary - leidha

Meaning of Old Swedish word "leidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leidha
lejd, säkerhet. " wiliä riddara oc swena älla hofmän ridhä nokor til annan i thenna fridh, tha sculde the leghdho älla förara bedhas" Rydberg Tr 2: 453 (1381). STb 1: 139 (1477). kendes, ath han iij (3) resar bröth fogodins. .. leyda, i thy ath han slog frederik. .. i hans eghin bodh. .. i sama leydane ib 262 (1480). ib 379 (1482). - särsk. för viss tid given fred för fordringsägares krav. STb 1: 380 (1482). meneka STenbrynck skal fore sin fatigdom skuld lniwta leyda och fela fore gield, som han är skylloger geSTom, eth aar om kring ib 381 (1482).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leghdha.
  • leyda. leygda Se Sdw 2: 1258),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back