Lekare

Old Swedish Dictionary - lekare

Meaning of Old Swedish word "lekare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lekare
lekare. "spelman, gycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLare. vil bruþen sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe gywä, þa scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hon þem til kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu äller STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer gywä, oc ey lekärom" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). ängen ma. .. sändä lekärä STrand. 1853.">Fra sik äptir lönum til annars ib. " han hafdhe lekara laat oc clädhaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh" STenianus. Se Lg.">Bil 307. " giuer thet lekarom ok lyddarom" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 58 (145, 64). ib 49 (124, 53). MB 1: 135. " the lekara finGO ther dyra hawo" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1828. " lekara mz söte tona" STrand. 1853.">Fr 287. " voro och basuner och leekare i the proccesione" TK 274. " lekarin lekir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vm vinningena (eST mimi motus propter lucra propria totus)" GO 271. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 36. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 39 (101, 41), 55 (139, 60). STephens. 1849.">Iv 1746. STrand. 1853.">Fr 217, 1598, 2648, 3001, 3021. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3309, 3314. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1391, 2194, 2: 5162. ST 53. Di 106, 107 o. s. v. iomSTrand. 1853.">Fru marie lekare (om en GOss, hvilken hans moder lärt att dagligen i kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan ²helsa iomSTrand. 1853.">Fru mariam swa dyrlika at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle vndraho the som thz hördho² STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 93. JSTrand. 1853.">Fr harpo lekare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leekare.
  • lakare: -a KS 49 (124, 53). pl.
  • lekarna Di 106 ),
  • lekara anbudh
  • lekara andbud: -budom MB 2: 148. " lekiara andbudh" Bir 2: 187),
  • lekara kyn
  • -kön )
  • lekara sanger ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
➞ See all works cited in the dictionary

Back