Lekare

Old Swedish Dictionary - lekare

Meaning of Old Swedish word "lekare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lekare
ss tillnamn. "willam lekiare STb 1: 166 (1479). "ib 312 (1481) , 349 (1482). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 254 (1494). " lange kwnzSTe lekare zacher til xviij marck fore sin STalbrodher, litzle örien lechare" STb 3: 350 (1498). SSkb 12, 24 (1501-02). ATb 3: 302 (1516). STock Skb 55 (1517-18), 203 (1522-23). - Jfr horn-, munharpo-, orgho-, skalpino-, STads-, STrängia-, tafl-lekare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lekiare.
  • lechare.
  • lecher Stock Skb 203 (1522-23)),
  • lekara anbudh
  • -anbodh )
  • *lekara ämbite
  • -ämbete )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back