Lekare

Old Swedish Dictionary - lekare

Meaning of Old Swedish word "lekare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lekare
rättstjenare, exekutor? lekare och länzmän, som vndho (för ondhe?) waro vslom sPakom mannom mz orätthom laghom Pa (Tung) 34. Jfr lakkare.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back