Leker

Old Swedish Dictionary - leker

Meaning of Old Swedish word "leker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leker Old Swedish word can mean:

leker
L.
leker
1) haSTig rörelse, kringilande. han sa ther vnderlik fiska leek STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9218. aff thera (fiskarnes) leek (collusione) skulu paddona ok STrand. 1853.">Frödhene nidhirfara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 9.
leker
2) lek, ras. " wil thu i leek gaa tha skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu loek hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda (si ludum queris luDi lSTycken på Forn Svenska.">EGem pariceris)" GO 898. " manadhe them at atirwanda aff ohöwelikum lek" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 51.
leker
3) lek, gymnaSTisk lek, idrott. kunne bäter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alscons leca oc var thrifnare til handh ok häST STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 300. " snar oc rasker i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla leke" Di 1. - lek, spel, täFlingslek. jak saa vndarlikin leek (ludum) a banunne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 36. - om dans och kamplek som utföres af en björn. kan tij biorn ecke Flerä lekä Di 108 (möjl. att föra till leka, v. 6). han kan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla handa leka ib. " bad osanttrix konung athan matte se Flera lekä aff ySTröm. 1868--70.">Sungs biorn oc wilde sla sinä weda hunda til hanum" ib. " skulde skola thenne leek" ib 109.
leker
4) kamp, STrid. " the haSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla thaghar ympse leek" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1761. ther kom tha saman en harder leek STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 906. " mynnes jder nakot aff hatwna leek" ib 3864. " wy haffuom wunneth thenna leek" ib 3: 1514. ib 1633, (siSTa forts.) 6000.
leker
5) lek, spel, det som företages af nåGOn el. händer nåGOn, företag, gärning. böriar tu en ondhan lek Di 226. " mz skam monde han then leck spilla" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1786. " gyptamaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All gör thenna wiilla och optha GOdhan leek för swänskom spilla" ib 2641. " tw försagh een GOdhan leek tha tw STrand. 1853.">Fraa konungh karl Borth week ib 1791. iak wil ider sadan lek kenna" ib 2: 3650. han hafuer thik nu een annan leek känt STephens. 1849.">Iv 1673.
leker
6) spel. skaftuels lek MD (S) 201. " leksens tauil ib. pa höghre gield än som huar bär redho med sik til leeks eller ok til Bordhit" MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 55. ib (red. B) 60.
leker
7) spel, spelbräde. tafulith (näml. var) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfft aff robiin. .. thän annan leek aff iaspis var STrand. 1853.">Fr 433.
leker
8) spel, spelande, musik. pipara baswnara och STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altskens leek man ther omneth höre fik STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 190. ib 5155. söter sanger ok leker gör gladhan gladhare ok STundom dröfdhan dröfdhare STröm. 1868--70.">Su 431. ib 159, 163. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 54. iak kan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla the lekä som i wilcinä land äre bade a harpor oc fidlor oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alsköns STrenglek (ec kann sla harpv oc draga fiðlu oc gigSTephens. 1849.">Iv oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allzkonar STrengleica) Di 108. - musikSTycke, meloDi. swa optha han hörde nakra sötha canterlenor älla sötha leka (cantilenas amorosas vel similia) STröm. 1868--70.">Su 21. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla wärldzlika lutelikaSTa leeka (terreSTes meloDiæ)" ib 327. " owergaar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla änglana sötaSTa sangha oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All the sötaSTa lekara anbudh oc wäl ludande leka (inSTrumenta musicSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alia et symphonias) ib 83 (kanske snarare att föra till 9). "
leker
9) musikSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliskt inSTrument. lekto for varom hera i sinom harpom oc tympanis oc manga handa leek Bo 251. " maria. .. tagher sik leek (tympanum) i hand" MB 1: 321. loth koma til hans STrand. 1853.">Frwr oc iomSTrand. 1853.">Frur oc manga handa luSTelika leka (seyttenspil) ST 113. ib 53, 420. 10) skämt, gyckel, narri. j leen, thz ey är lekir, mik rädhis widh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluara STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 234. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander war thetta litin leek" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 631. " ängin leker honum ther mz war" ib 978. MD 364. " thässa quinnonar haua cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allat mik aff sinom leek" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 334. " sagdho the i sinom leek" ib 342. - munterhet, glädje. hon war mz sorgh oc ey mz leek Fl 87. " thz gik fiälskarpe tha aff leek (F. miSTe sin glädje)" STephens. 1849.">Iv 3142 ; jSTrand. 1853.">Fr gaman, later. - gyckel, bSTycken på Forn Svenska.">EGabberi. giordhe han leek ther aff STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 636. " giordho leek oc daar aff honom" ib 586. ib 3: 87, 90. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4400. 11) föremål för skämt el. gyckel. [m]angher hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller annan for leek MD (S) 241. - JSTrand. 1853.">Fr barna-, dokto-, glädhis-, harpo-, häGOma-, orgho-, STrängia-, tavelleker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leeker.
  • -ar.
  • leka systir
  • leeka- Lg 3: 522),
  • leks systir ,
  • leks visa
  • lekx- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back