Leker

Old Swedish Dictionary - leker

Meaning of Old Swedish word "leker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leker
tillhörande folket el. menigheten (i motsats till det andliga ståndet), tillhörande lekmännens klass. baþe firi lekom ok lärþom (lekmän och prester) Bu 50. Bil 360. KS 70 (173, 77). DD 1: 273 (1480, nyare afskr.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back