Leker

Old Swedish Dictionary - leker

Meaning of Old Swedish word "leker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leker Old Swedish word can mean:

leker
L.
leker
2) lEK, ras. " ffore the ffram bätre jn pa holmen och hade sin lEK ok löST STockholms STads Tänkeböcker 1504--1514. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1931.">Stb 4: 290 (1513). "
leker
3) lEK, idrott, tävlingslEK. " ther gar alt skäige til meth the lEKer the barn pläge haffua ther inne" Saml 9: 166. sagho them enga andra lEKier eller aathäffwe ath haffua ther, än the skäligin och swarlighen woro, och ath engin broder. .. hade ther sperbräkan eller torneghian, som them war offuersagt STb 1: 340 (1482). - i ortnamn. Se E. Wessén, Namn och Bygd 9: l103 ff., 10: 157. 5) lEK, spel, det som företages av ngn el. händer ngn. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 676 f. lmynnes jder nakot aff hatwna leEK EK 3864. vart swa SToor thordön. .. at tridhiungen aff STadhenom nidherfull. .. än marcianus halffdödher draghin wr lEKenom. .. tooh ok han een vslan ädnhä J Buddes b 87. 6) spel. - spelparti. Hel Män 220. ib. 8) spel, spelande, musik. - misikSTycke, melodi. organum ni alla handa siwngade lEKär ok enkanneliga orga lEKer ok viso sanger STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 390. tha smakar gäSTomen koSThin saa myklo sötaren, at öghonen see hwsith prydhelika tilsath öronen höra luSTelika lEKa SpV 285. - sång? Se R: Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 246 f. danz ok lEKer ok fagher ordh hörde man bade vte ok jnne EK 449. 10) skämt, gyckel, narri. SvKyrkobr 9. röffwaren. .. som giordhe leEK aff chriSTio ib 28. " nar thänna wnghe swännen haffde thätta hört, loo han oc giorde lEK aff hans ordhom JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 429. - mädh lEK, på skämt. thet sade han medh lEK" ATb 1: 42 (1455). - Jfr barn-, dobls-, faSTo-, fisk-, fiske-, harop-, kär-, orgho-, orghovärks,- riddara-, vartafls-lEKer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leeker.
  • -er Saml 9: 166. lekier STb 1: 340 (1482). -är GU C 20 s. 390),
  • *leka ringer ,
  • leka systir
  • *leks godher
  • -goder )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Stb 4
Stockholms Stads Tänkeböcker 1504--1514. Utg. genom J. A. Almquist. 1931.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back