Lidha

Old Swedish Dictionary - lidha

Meaning of Old Swedish word "lidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lidha Old Swedish word can mean:

lidha
L.
lidha
1) lida, utSTå, vara utsatt för, erfara, röna (ngt obehagligt). alt thz thu ey vil lidha aff androm gör thz ok jnghom SvKyrkobr (LUcid B) 186. SpV 483. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 15. thetta radhit forsma alle lthe som jngha wärlz genwärddho vilia lydha ib 25. ith breff, ludendes om len mantz döde, som hans arffui[n] ghe skole haffue döden ledh STb 4: 259 (1512). - med prep. mädh. swa at abboten ledh STora nödh mädh honom (ɔ en munk med sinne för frosseri) thy ath han wilde altidh haffua bätre koST än andra brödher STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 97. - lida, tåla, underkaSTa sig. finna sig i, fördraga. alle the pynor som ledhna äru ouer alla verldena ok lidhas sculu jn til domen SvKyrkobr (Lucid B) 220. " han wille tola ällar lidha läggias i läthw" JMÖ 96. ib 10. herre ihesu criSTe ffor then bitterhet then thu leST pa corset. .. fforbarme tigh offuer myn siäl SvT 68. - abs. hon. .. sändhe hith sin forfaldz withne. .. medh fwllo makth liidha ok wngälla, som haon siälff när ware SD NS 3: 343 (1418). - uthärda, utSTå, STå ut med. lhans maghi formatte inghin maath lydha STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 52.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lydha MP 5: 15, 25, 52.
  • liidha SD NS3: 343 (1418). impf. ledh leedh MP 5: 52. 2 p. lest SvT 68.
  • ledhna SvKyrkobr (lUcid B) 220. Se sdw 2: 1259),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back