Lidha

Old Swedish Dictionary - lidha

Meaning of Old Swedish word "lidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lidha Old Swedish word can mean:

lidha
L.
lidha
lidh mz tolomodh STröm. 1868--70.">Su 50. - uthärda, utSTå, STå ut med. huru skal jak lidha oc thola olidhelika pinona STröm. 1868--70.">Su 251. " huru skal jak lidha brännande eldzsins besklighet" ib. " haa kan lidha äller thola tolkit liffwerne ib 122. - STå ut med, komma ut med. bondin kan ey bade lidha plöia ok wel til hoffwa ridha" MD (S) 255.
lidha
2) lida, tåla, fördraga (en person). kunna conuentz sySTrana hona ey liidha VKR 26. ST 273, 274. MB 2: 296. STröm. 1868--70.">Su 85. - tåla, fördraga (något af någon), hafva öfverseende med (någon för något). med ack. samt prep. mädh. thzta ledh sancta anna mz henne tolomodhelika nakon tidh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 720.
lidha
3) tillåta. " engaledis wille han them lidha (pasSTröm. 1868--70.">Sus eST) vara j STadhenom" MB 2: 101. " som ey wilde lidha at ärffwingha skullo birSTa j thino folke" ib 213.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liidha.
  • lijdha.
  • lidher.
  • lydher Lg 3: 83.
  • ledh.
  • lädh Lg 3: 34.
  • lidhu. lydho RK 3: 2949.
  • -ith ib 168.
  • lydin: -ith RK 1: (sfgn) s. 189),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back