Lina

Old Swedish Dictionary - lina

Meaning of Old Swedish word "lina" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lina
lina, rep, tåg. SkrtUppb 293. SSkb 76 (1503). mölnaren skal haffua sin egen ökia. .. lina och berieärn Arnell Brask Biᴵ 26. vi øra ortoga för bast til lynona Kumla kyrkas rb 125 (1527). Jfr bogh-, lisse-, thradha-lina.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lyna: -onna Kumla kyrkas rb 85 (1508)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back