Liugha

Old Swedish Dictionary - liugha

Meaning of Old Swedish word "liugha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liugha
ljuga, tala osanning. tw loght i fändens nampn ATb 1: 171 (1462). " tw lögh som een hora" ib 381 (1472).. .. och sagde swa. .. tw lögxt, ocknitto näffwan STb 1: 173 (1478). - med prep. a (up a). fordrogh jönis. .. qwinnonne rättin. .. som appo honom hafdhe lughet JTb 7 (1456). ib 89 (1510). - ljuga, uppdikta, falskeligen föregiva. med ack. samt prep. a (up a). en hoffman. .. trugadhe hänne til ok lokkadhe, ath hon skulle liwgha thässa STora for:da lygn appo JTb 7 (1456).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lywgha.
  • lughet JTb 7 (1456) ,
  • liugha sik , 2) genom lögn lyckas komma (ngnstädes). tesse. .. lugo thöm vthan bom men. .. och fore wth medh ena thoma skuto STb 4: 14 (1504).
  • *liugha af , genom lögn frånhända (ngn ngt). bonden ville lywgha hano hedir oc äro aff ATb 2: 62 (1475).
  • *liugha ivir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back