Lius

Old Swedish Dictionary - lius

Meaning of Old Swedish word "lius" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lius Old Swedish word can mean:

lius
L.
lius
1) ljus, lysande, klar. arla om morghin dagher var liws Fr 83. " a liwsom dagh" MB 1: 337. munde husit j liwsan lugha sta RK 2: s. 333. Lg.">Bil 241. MB 1: 492. " gwz ängel kom. .. lius som sol" Lg.">Bu 4. MB 1: 355. han (vägen) är. . j ändanom slättastir ok lyastar oc sötastir RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 197.
lius
2) klar, tydlig, uppenbar. hulkins synd iak vppinbaradhe ok bepröuade for thik mz liuastom ok vissastom teknom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 98. at hans dygdh wardhe liws oc oppenbar MB 1: 199. äre thässe liwsast thera skäla ib 472. " ma nw wara hwariom manne liwst, som thetta läs" ib 71. ib 279, 450. liwsastodhin aff gulle thydher oppernbarlika snille oc wiisdom, som scriwath waro lönlika i taffllone, än allom mannom liws giordh mz liwsom logha ib 492. thässo tio Lg.">Budhordh wars hera, the skulo liwsare göras (närmare föRKlaras) nidher meer ib 451.
lius
3) ljus, klar, klart seende. tha hawer mannen mäst mäghin oc liwsast skäl MB 1: 388. " klar öghon ok liws" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235.
lius
4) berömd, Fräjdad? hon gaff sigh in i eth liwst (orig. har möjl. haft clarum e. d.) klösther Lg 3: 61. - n. adv. klart, tydligt. þu liktar lust Lg.">Bu 75. " gudh siälwer han seer en samin liwsast hwars mantz hiärta" MB 1: 408. wiliom wi liware wisa daghanna nampn ib 67. " a moot the som wtskorith oc liwst oc oppenbarlika saght är ib 48. "ib 140. (lyusasta karom trol. för lyusa stakanom: the förre renlifsens skipan är stadhen som vppa biärghet var satter. som lästen sigher af. ok lyktan lyusasta karom (lucerna Super candelabrum locata; efter lyktan torde vppa böra underförstås) Su 428 .) - JFr iämlius.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liust.
  • lust Bu 75.
  • liusare.
  • liusaster.
  • lysastar Bir 2: 197),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back