Liva

Old Swedish Dictionary - liva

Meaning of Old Swedish word "liva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liva Old Swedish word can mean:

liva
L.
liva
1) leva, hava liv, vra vid liv. samma dach swor GUdmwndh j aspundh en baath til sich medh sin leffuende witne, swa ath han miSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe batin j fiordh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 397 (1498). " at the tet hörde aff henne leffuendes mwn" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 56 (1505).
liva
4) leva (på visSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST sätt), föra (liv el. levnadssätt). skörligha leffua GU C 20 (hand 2) s. 24. - med dat. at thu maghe syndenne döö, ok GUdhi liffua SkrtUppb 369. - med ack. tha scal fordömas. .. ok alt thät thu lifdhe hulkit som ey var SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrt till GUdz wilia MPFr 242. - part. pres. 5) med pass. betydelse: som leves. vti hans liffuendis liiff SD NS 3: 68 (1415). SJ 2: 253, 262 (1494). the äre alle än nw j leffuende liffue SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 198 (1494).
liva
6) part. pres. i livet ådagalagd el. uttryckt? tha haffuer iach mik nw thet pa tagith, epter hans lyffuende begär och then goda troo han sielff til mik hafde, at hans gafwor och teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STemetn. .. skulle bliffue orygget och widh makt hollit GPM 2: 389 (1491).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liffua SkrtUppb 369 ; SvT 71: -ande SJ 2: 262 (1494) ;
  • -endis SD NS 3: 68 (1415) ; -endes STb 5: 23 (1514). lyffua: -ende GPM 2: 389 (1491).
  • leffua GU C 20 (hand 2) s. 24; -ande SJ 2: 253 (1494) ;
  • -ende STb 3: 198 (1494), 397 (1498); -endes ib 4: 56 (1505). impf. lifdhe MPFr 242. Se Sdw 2: 1260),
  • *liva fram ,
  • *liva äptir , leva kvar. MB 1: 195, 196. - Jfr af-, ut-, äptir-liva, ävensom half-, lifslivande, renlivandis, renlivadher och refnlifdher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
MPFr
Fragmente einer mittelschwedischen Postille aus Barmen. Till trycket befordrad av R. Meissner. Arkiv för Nord. Fil. 39.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back