Löpa

Old Swedish Dictionary - löpa

Meaning of Old Swedish word "löpa" (or løpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löpa (løpa)
3) låta löpa, låta segla. at kungen mtte löpa sijn skijp til baka Reuterdahl Kyrkohist III 2: 545 (1471?). 4) avskala (bark el. näver). Jfr L. Forner, De svenska spannmålsmåtten 82 f. thär löpä landbone näffwer VKJ 104 (1447).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löpa may have also been written as løpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back