Löpa

Old Swedish Dictionary - löpa

Meaning of Old Swedish word "löpa" (or løpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löpa Old Swedish word can mean:

löpa (løpa)
1) löpa, springa. mäden drengin lwp effter honom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 264 (1480). hwat ganghn är ok thz at haffwa löpit owir thia makt, om th ekke formatte skedhit halla fram til ändan mz flerom SpV 467. " för än thu hafuir thit skedhe lupit" Hel män 170. " hwilken en annan skal ljägha han skal syälffwer faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STh löpa mädh" PMBref 314 (1512). - löpa, rymma. for hi ath han lap fra rättin vtan minne. .. ok ath skoghenom J'tb 12 (1458). ATb 1: 267 (1467). " vm huwSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrwn ey war lwpen fran honom" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 40. - fly, taga sin tillflykt. lopp (confugit) hon til wana läkedomen höxSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa läkiaren. .. ihesum chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum DDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 195. - löpa, gå i bete el. för att få foder. om häSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STar. Arnell Brask Biᴵ 24. jtem lote (jägaren sin håSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST) löpa paa kyrkionnes ägor och ey aa krononnes vthan medh mynne ib. - mer el. mindre bildl. per. .. sade til jönis. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyr thinne huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrv mun ok ath hon latir äkke löpa borgemäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STarana oppa sinne twngo ATb 1: 86 (1458). " han sade ey annerrs än the forwunnena graskyns horer j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STocholm the haffue nogh löpe medh mik (ɔ springa och skvallra om mig?) som then kaderin rodehose och tolke flere SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 250 (1488). at ey är waldhit j människionna wiliande ällir löpande (ɔ ävlan, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrävan), wthan j gudhi miskundh görande (non eSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST volentis neque currentis sed miserentis eSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST dei; jfr Rom 9: 16)" SpV 147.
löpa (løpa)
2) löpa, löpa omkring, göra sitt omlopp. thet (ɔ: ett järnSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycke) skal halla tridzona oc hon skal ther j löpa SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 505 (med ill. 506). 3) löpa, gå, segla. om fartyg. Se SDw : 1264. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 40 (1492). tet skyppeth, som haffuer lupit pa niclis scriffueres ewentur ib 329 (1497). för än thet (ɔ skeppet) haffwer lwpith til syös SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 8. - om skeppare o. d. SSkb 76 (1502-03). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 142 (1507). ATb 3: 370 (1528). skiparen maa ey löpa mädh skipeno jn j n[o] kra haffn. vthan köSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMännennas ja oc samtykke SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 30. skiper oleff ericsson, som lop med snöreualen anentid til danske SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 157 (1520-21). 4) löpa, flyta, rinna. aff henna graff löepr olea SvKyrkobr 73. förwara ath aloe sig ekke lyffther wp oc löper affwer bräDDana SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 536. " blodit löp tik tyl dödh" SvT 102. - förrinna, utrinna. mith glas är lwpith. beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STellen j seghlith som ären wnge PMBref 336 (1519).
löpa (løpa)
5) löpa, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STräcka sig. halff delen aff them gardhenom, som fran twärgardhenom löper swder meth källonne oc in til renenna SD NS 3: 452 (1419). " öSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan fore thöm almenningen som nidhr til helgans gilSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STufwu löpir" ATb 1: 245 (466). SJ 2: 213 (1492). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 364 (1498). ib. ib 397 (1498).
löpa (løpa)
9) belöpa sig (till), uppgå (till). thz löpir jn summa, v m iiic oc lxxv pater noSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer DDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 354. " tha lop summan femtio sex marck aff thet som han dolde" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 32 (1475). FMU 5: 146 (1466). SJ 2: 105 (1487). " huilken fierdhe part arff lopp i thusende (1000) mark SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STocholmske" ib 139 (1489). ib 174 (1490) , 194 (1491). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 188 (1494), 368 (1498). ytermer tilSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STode han ath ware framledne her erick jonssons arffua swa mykit [skylloger] kunne löpe pa vj leSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer jern ib 380 (1498). ib 420 (1499). rechnade wij med oleff scriffuer om alle hans vpbördh och vtgifft. .. swa at rekinschapen löp lycha SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 292 (börj. av 1500-t.,Skip). ib 293 (1503_11, Skip). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 21 (1504), 75, 95 (1505), 103 138 (1506). tha rechnades SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STazins schot, tha löp skottit the aarit. .. til suma löp xii!UDDA_TECKEN?ᶜ xxviij mark SSkb 271 (1508). ib 313 (1509). ATb 3: 240 (1510). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 140 (1517). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 34 (1517-18, 71 (1518-19), 114 (1519-20), 155 (1520-21), 187 192 (1521-22). scriffwaren ma taka panth aff hwaryom köSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMan oc kompan, som är swa godher som skiplönen äller frakten löpa SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 10. ib 17. Arnell Brask Biᴵ 29. thz folk. .. lop wiid xxxijᴹ Troj 103. - belpa, komma (på ngn el. ngns andel). Se SDw 2: 1264. swa ath then skat äller twnge ther kwnne paa löpa, skolom wy. .. sielffwe dragha SD NS 3: 265 (1417). " tha löp pa fornempde criSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STines deel ther vtinnan ii!UDDA_TECKEN?ᵉ (250) marcker ok xii!UDDA_TECKEN?ᵈᵉ (12 1/2 öre" SJ 2: 104 (1487). Uppl LagmanSDoMB 38 (1492). pa hwaria marck löper xi!UDDA_TECKEN? solidi SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 328 (1497). ib 369, 385 (1498). gaffz bysseskytterne xxiiij mark; j the iiij oc xx mark löper xviij march j theris klädning. .. oc vj mark reknat j samme peninga j theris lön SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 161 (1520-21). 10) trans. springa uppför el. över. en alSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STingis slätter mwr tre föther högher swa ath ydhlor äller andre kwnna honom ey löpaa SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 297. - löpa sik, 2) belöpa sig (till), uppgå (till). mina widerthorpter. .. ther sich löpir opa fäm march oc fyrethighi redho penninga SD NS 3: 612 (1420). FMu 5: 146 (1486). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 264 (1488). tha löp sigh tet han til acthers war cxxx march vij öre och x penninge SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 288 (1498, Skip). ena summa peninga som löp sich til lv marck SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STocholmske SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 172 (1494). SJ 2: 302 (1496). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 302 (1496), 389 (1498), 421, 438, 456, 458 (1499), 4: 83 (1505). swa at thz aflat löpir sigh til samen xl. twsande sar. xl aar. oc xlvj dage SvT 67. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 306 (1533, Skip). komma på (ngn el. ngns andel). jtem ɉ mark peninga, ther aff löper sik ij öre pa akern FMU 4: 84 (omkr. 1455).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löpa may have also been written as løpa

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • löpa STb 2: 250 (1488) , 3: 40 (1492), 380 (1498). löppa ATb 3: 370 (1528).
 • löper.
 • löpir.
 • lop STb 1: 32 (1475); Kula lkyrkas rb 44 (1478?); FMU 5: 146 (1486) ; STb 2: 334 (1489); SJ 2: 194 (1491); Stock Skb 34 (1517-18), 71 (1518-19), 155, 17 (1520 -21), 187 (1521-22), 306 (1533, Skip); Troj 103.
 • lopp Mecht 195 ; SJ 2: 139 (1489).
 • lwp STb 1: 264 (1480).
 • löp SJ 2: 105 (1487), 135 (1489), 174 (1490); Stock Skb 288 (1489, Skip), 292, 293 (börj. av 1500-t.), Skip), 114 (1519-20); STb 3: 172 (1494), 368 (1498) o. s. v., Kop). lopo ib 4: 103 (1506).
 • lwpen PMSkr 40.
 • löpin ATb 1: 267 (1467).
 • supin.
 • lupit STb 3: 329 (1497); Hel män 170.
 • lwpith PMBref 336 (1519) ; PMSkr 8. Se Sdw 2: 1264),
 • löpa af , 2) begiva sig åstad på bete el. för att få foder. om hästar. (den 21 december) löpa hestana aff ath senesth uti fordringena Brasks Cal 274. 3) rinna av, rinna bort. athdywpa forer göras affwer akren ath wathnith kan löpa aff PMskr 199. - Jfr aflöpa.
 • löpa bort , löpa bort, löpa undan. Kumla kyrkas rb 44 (1478?). STb 3: 202 (1494). Jfr bortlöpa.
 • löpa saman , 1) löpa samman, samlas. tak yrthena filicem. .. oc brän samman, oc the askan thär aff löper samman, stöth granna PMskr 425. ib 560. 2) löpa, koagulera. löper hon (ɔ mjölken) samman mädh löpe aff kalffwom kiddom äller lambom PMSkr 245. - Jfr samanlöpa.
 • löpa til , 3) tillfalla. med ack. tha löp kirkiona xxx (30) marcker til aff samam gardh SJ 2: 135 (1489). - falla på ngns lott. satte oleff seck sin gardh til panta fore then skaden. .. swa mykit hanom til löper STb 4: 25 (1504). - Jfr tillöpa.
 • löpa um kring , löpa omkring, rotera, rulla. Se Sdw 2: 1264. en swarffwadh tridza som löpa kan wmkringh PMskr 504. - Jfr umkringlöpa.
 • *löpa sik um kul , löpa el. springa omkull. tha gaff karlen sigh til rymningh och löp sigh om kull. .. offuer en watw saa STb 4: 216 (1511). - löpa up, 4) rinna upp. wathn som heth löper wp aff jordenne PMskr 208. - Jfr uplöpa. - löpa ut, 2) skjuta ut, springa ut. om knopp o. d. löpa wth nokra sma grena nidre pa träno PMSkr 336. - Jfr utöpa.
 • *löpa ut af , löpa sin väg, begiva sig bort. tha te aaleninge lupe wtaff STb 5: 359 (1522, Kop). - Jfr ater-, for-, fore-, fram-, genom-, hem-, in-, ivir-, kring-, kringum-, nidher-, um-, unt-löpa samt islupin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back