Löpna

Old Swedish Dictionary - löpna

Meaning of Old Swedish word "löpna" (or løpna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löpna Old Swedish word can mean:

löpna (løpna)
1)löpna, koagulera. strax hon är löpnadh myölken wptakis osten oc läggis j ostkarith PMSkr 245. - torka, hoptorka. thett hwita som ätikan så vtdrager aff blyett är qwechsölffwitt som war löpnatt i blyett PMSkr 615. 2) låta avdunsta, utsätta för avdunstning, hoptorka. vm hetaste sommeren löpnar thett (ɔ nitrum) watnit som huit salltt PMSkr 646. - refl. *löpnas, 1) löpna, koagulera. somme taka yrter och stötha oc wridha wäskona j mölkena för än hon löpnas PMSkr 246.
löpna (løpna)
2) släppa (näver el. bark)? lossna? tridye jmpilsen är görandis tha trön löpnas barken (ɔ "då träden släppa barken" el. "då barken lossnar på träden") PMSkr 325.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löpna may have also been written as løpna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -adher )
  • löpna saman , 1) löpna, torka samman. til thäs thät löpnar samman som en degh PMSkr 399. 2) komma tt löpna el. torka samman. såssom ett litedt stycke löpe löpnar saman mykin miölk, så haffwer brennestenen löpnatt qwechölffrena saman, och wärkat ther aff bly PMSkr 615. - refl.
  • *löpnas saman , löpna, torka samman. sila thet (ɔ i vatten kokta fiskben) sätiandis til ath löpnas saman PMSkr 523. " alle malmer störkna och löpnas samann aff köldene" ib 607. - Jfr samanlöpna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛕᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back