Lös

Old Swedish Dictionary - lös

Meaning of Old Swedish word "lös" (or løs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lös Old Swedish word can mean:

lös (løs)
L.
lös (løs)
1) lös, obunden, fri, befriad. lös, fri (från förbindelse el. det som medför särsk. förbindelser). med ack. är han nw sin borgan löss ok haffue loff ath ware hemma STb 3: 182 (1494). STb 5: 270 (1520)), 334 (1521, Kop). - fri (från fordringägares krav). SD NS 3: 301 (1418). pa then tiidh huSTrv birgitta. .. gaff lös the besetningh, c (100) mark STb 1: 2 (1474). ib 3: 269 (1496). med prep. fore. then tijdh marthin. .. loth. . criSTina lyduch och löössz fore alla lözööra STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 208 (1481). - med prep. um betecknadne saken och vidh betecknande personen.. .. jnnan hwilkom päninger han giordhe mic lösan wid iäppä diäkn. .. vm feMPtighi mark päninger SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 370 (1378, gammal avskr.).
lös (løs)
2) lös, oheejdad, som far fram utan hinder. eg. och bildl. Se SDw 2: 1264. j them som j dryk slaar sik lösan (ex soluta patanis indulgentia) SpV 217. at. .. chriSTi vicarius ällir capellan, slar sik lösan (dissolvitur), farande mz barnalathom ib 238. 3) lös, lösker. alth thet löST folk, som her är i STadin STb 1: 365 (1482). ib 3: 106 (1493).
lös (løs)
5) lös, icke inpackad i förvaringskärl. i skepund löss kopar Kumla kyrkas rb 17 (1507-36). 7) lös, rörlig. vploto har thera andro hwar ilje (3:e) peningh j losso och faSTo jnnan STadh ok vtan STb 2: 189 (1487). ib 484 (1490). " alt the hwar androm giffue maga pa bade sydor j löSTo och faSTo vtan STadh och jnnan" ib 487 (1490). " bödh per biörnsson kemeneren vp löss pant 3" STb 4: 85 (1505).
lös (løs)
8) lös, mjuk, ej hård, ej faST. SE SDw 2: 1264. 12) lös, ledig, disponibel. när domkyrckione i rijkene löse worde Spegel Skrbev 33 (1432). fförbiwdhom wi. .. at nokre persone loffuis nokoth rwm för än thät löST är Bisk Nils´vis-ST 199. bödh joan swensson vpp lös pantt iij:e (3:e) tiidh STb 1: 31 (1475). ib 2: 161 (1486). 14) lös, opålitlig, oviss. haffde thär jngen skel til vtan it löST tal Uppl LagmanSDomb 15 (1490). 15) lös, lösaktig, lättsinnig. hon fik anger ok idroga fore sina synder huilkin til förendhe war en lös farändä qwinna MP 4: 28. - Jfr barn-, barna-, bota-, butn-, bältis-, finger-, fridh-, grund-, gräs-, hals-, hamna-, hand-, handa-, harniska-, haands-, knuta-, laST-, legho-, lima-, lut-, makt-, men-, minnis-, modhor-, naMPn-, natvardha-, ordh-, pino-, qviSTa-, radh-, radha-, ruMPo-, rät-, sak-, sinna-, skadha-, skiäl-, skiäla-, skuld-, skäg-, sorgho-, tanna-, tomo-, thak-, thiäniSTa-, thiäniSTo-, thörne-, vana-, vit-, värn-, värdh-, värio-, ämbitis-, ända-, ärfdha-, äro-, ärvingia-, öghna-, öra-lös.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lös may have also been written as løs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • löss Kumla kyrkas rb 17 (1507-36); STb 3: 182 (1494), 4: 85 (1505), 5: 184 (1518); (ack. sing. f.) ib 3: 269 (1496).
  • löös: -e (nom. pl. f.) Spegel Skrbev 33 (1432).
  • lööss GU C 20 (hand 2) s. 69. löössz (ack. sing. f.) SJ 2: 208 (1481).
  • losso STb 2: 189 (1487). lösto ib 487 (1490).
  • lösta ib 484 (1490) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bisk Nils
Biskop Nils visitationsstadga för Vadstena kloster af jan. 1448. I Småst på Fsv.
Spegel Skrbev
Skriftelige bevis hörande till svenska kyrckiohistorien eller biskops chrönikan [af Haqvin Spegel]. Ups. 1716.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back