Lösn

Old Swedish Dictionary - lösn

Meaning of Old Swedish word "lösn" (or løsn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lösn (løsn)
lösen, lösenord, igenkänningstecken. när fiendana blandas j sridenne känner jngen annan wtan haffwa ord säyandis hwath är lösn. oc han som weth teknith. .. nämpner thet säyandis. gwd. mari. jhe sus. konwngen. fläsk. bröd PMSkr 143. Arnell Brask Biᴵ 19. ib 20.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lösn may have also been written as løsn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back