Lösn

Old Swedish Dictionary - lösn

Meaning of Old Swedish word "lösn" (or løsn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lösn (løsn)
haffue giffuit thera ɉ (1/2) stenhus. .. till the helga lösen oc warfrw oc sancte anne altare i predica bröder closter SJ 297 (1461). at tw wille latie synoge en messe fore sancte jörien och annen fore the helge lössn BSH 4: 336 (1503).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lösn may have also been written as løsn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lössn.
  • lösen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back