Lydha

Old Swedish Dictionary - lydha

Meaning of Old Swedish word "lydha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lydha
1) ljuda, höras. " STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUz fadhurs röST liude sighiande honom" Nio kap ur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 20. - ljuda, skalla. reboare liwdha STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 517. - trans. låta ljuda el. skalla. mädhan thätta ordhit canticum lydhir altidh loffwit (laudem semper resenet) SpV 30. 2) lyda, innehålla, hava innehåll (så el. så beskaffat). som wor besegelda breff. .. ludha HIST Tidskr 1943 s. 22 (1470, samtida avskr.; SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 338: liuda). skriffwelse sa lijandes GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 227 (1506). " priamus lath oc bygga en saall lika lydande j längden och bredden" Troj 40. - med prep. vidher. Se Sdw 2: 1262. 3) betyda. Se Sdw 2: 1262. jpsum auidite, thz är swa lydhandhe, hören honom Mecht 33. 4) syta (på), hava avseende (på), handla (om), gälla. med prep. (in)pa. rekinskapin, som lidher pa helge licame gylle STb 1: 66 (1476). breffuit schal lyda jn pa hans hws, ther han vtj boor, och pa hela grenden STb 3: 85 (1493). (?) STridz konST lyder ey pa personlikit wärff STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 121. - med prep. til. thz han sigher at the haffdho sik lösligha, mz sinom handhom ok moghnom STaath thz lydhir badhe til eth sinne (ad eundem sentum respicit) SpV 109. " alla the widhertörfftelikhetir, som lydha til likma ok siäl" ib 550. - Jfr a-, pa-, sam-, saman-, til-, ut-lydha, ävensom höghliudhande, mis-, mädh-, sam-, sman-, söt-, thäs-lydhande och ludha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lyda.
  • liwdha GU C 20 s. 517. pres. lydhir SpV 30. lyder PMskr 121. lidher STb 1: 66 (1476). pl. 3 p. liuda FMU 4: 338 (1470, avskr.).
  • liude Nio kap ur Bir 20.
  • lydhande.
  • lydande Troj 40.
  • lijandes GPM 2: 227 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back