Lydha

Old Swedish Dictionary - lydha

Meaning of Old Swedish word "lydha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lydha Old Swedish word can mean:

lydha
1) ljuda, höras. " gif mik räät maal oc wäl lydhande i min mun" Gr (Cod. D) 379. " liudde oc hördhis diäfwlsins röst" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 363. " hördhis ok lydhe en röst for mik" ib 1: 244. vm thessa twa röstena liuden nw ok hördhins ok ropadhin j wärldinne ib 359. ib 2: 5, 3: 393. " liwdhe thin röst i minom örwm" Gren. 1866.">Ber 140, 141. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 35. " at the psalma ymno ok sanga. .. liwdha sötelika i gudhz örwm" Gren. 1866.">Ber 140. " huru sötlikast ok aldra bädzst thässa orghor lyudha i hiärtans öra" Su 441. " enfallugh predican är sötelica lydhande j gudz asyn" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 231. " huat sötelika oc hugnelika lydha tässa orhgor i dröffuelikom oc sörgelikom nanzens örom" Su 172. " lidhir thz som man sloghe oppa enna flasko" LB 3: 176. ib 178. vtaff marskens mwn munde thz (brefvet) lywda (d. v. s. det var affattadt i marskens namn) RK 2: 5137. höras, spörjas. laater edra frägd j godo liuda MD (S) 204.
lydha
2) lyda, innehålla, hafva innehåll (så el. så beskaffadt). thesse beff äro tw ens lydande ordh fran ordh BtRK 99 (1435, orig.). eth. .. breff. .. swa lydandhe Lg 219. " lasse pederssons. .. wppit breff, hwilkit swa liwdhe, at han war mäktoger och myndoger. .. at hämoldha. .. her olaue magnusson. .. VI öres landh iordh" SD NS 2: 215 (1409). BSH 4: 279 (1501). " lethin ok pröfwin vm the (orden) lydha miskund ok ödmiukt atwaktin vm the lydha älla känna at älska näruande thingh älla koma skolande (sonant præsentia an futura)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 263. ib 3: 42. " som lagen lyda" RK 2: 7672. - med prep. up a. eptir thy reuelaciones oc thessin eptirscreffna theras reghla ther oppa lydhe VKR 9. - med prep. til. the (ɔ: min ordh) lydha til rätan dom (judicium rectum sonat) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 210.
lydha
3) betyda. " kalladhe sin son bartolomeum som lydher filius Suspendentis aquas" Lg 221.
lydha
4) syfta (på), hafva afseene (på, handla (om). med prep. up a. " ordh. .. som lydha oppa the systrana oc brödhirna" VKR 13. ib 54, 55. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 48, 117. Su 8, 97. Lg 3: 591. " thz vj capitulum lydher oppa hwat dagh sancta anna war födher" ib 597. - med prep. til (in til). thz lydher til sacramenten LfK 142. " göma alla daktinghan breff och besegilse. .. och besyndherleca the som lydha intil thenna daktinghan och wänleca endrekth med allom theras clauSulis och articulis som dragha och lydhna kwmna intil förnempda daktingan och tessa wänlek sämia" SD 5: 212 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet) - Jfr sam-, saman-, van-lydha, äfvensom sötlydhande. Jfr och ludha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • liuda MD (S) 204.
 • liwdha Ber 140.
 • lyudha Su 441.
 • lywda RK 2: 5137.
 • lydhir Bir 3: 35.
 • lydher Lg 221, 3: 597 ; LfK 142.
 • lidhir LB 3: 176.
 • lidir ib 178. " liwdhe (möjl. impf.)" SD NS 2: 215 (1409).
 • knj.
 • liwdhe Ber 140, 141. impf. lydde Bir 2: 5, 3: 393.
 • lydhe ib 1: 244.
 • liudde ib 4: 363. konj.
 • liuden ib 1: 359. part.
 • lydhandis VKR 55.
 • lyandes BSH 4: 279 (1501). lyuendhe ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back