Lydha

Old Swedish Dictionary - lydha

Meaning of Old Swedish word "lydha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lydha Old Swedish word can mean:

lydha
L.
lydha
3) lyda, hörsamma, rätta sig efter. med dat. el. ack. om tu ey lyudher hans raadhom J Buddes b 170. - med prep. til. STadfäST j thino hiärta, ath gärna wilia lydha til alt thet, thik aabyrwdhsz Mecht 280. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 79. STb 4: 33 (1504). - lydah til, lyda under, vara underkaSTad, höra under. salemina som lydde till grecam Troj 24. ib. ib 59. - refl. *lydhas til, lyssna, höra efter. lät swa op dörna oc gik til brunnen, oc lyddis til än hon ware ther Prosadikter (Sju vise m) 132. " är ty rad att lydes till i tiid huad ende then secta will tage eller then andra" SToria. 1816 ff.">HSH 14:. 62 (1525? Brask).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lyda.
  • lyde.
  • lydes HSH 14: 62 (1525? Brask). pres. lyder Troj 24.
  • lyudher J Buddes b 170.
  • lydde Troj 24.
  • lyddis Prosadikter (Sju vise m) 132),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back