Lykkia

Old Swedish Dictionary - lykkia

Meaning of Old Swedish word "lykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lykkia
1) lycka, ögla. ansa se gripi ok lykkia GU C 20 s. 25. 2) lycka, inhägnad åker el. äng. RP 2: 132 (1387). swa margha spän korn äller thyni, som sas wppa for:da likior viii penninge for ene lycko JTb 102 (1516). - Jfr gärdhe-, in-lykkia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lykia: -o RP 2: 132 (1387)
  • lycka: -o JTb 102 (1516). Se Sdw 2: 1261),
  • *lykkio pänningar
  • lyckopenninge JTb 102 (1516) , m. pl. arrendeavgift för en el. lera lyckor. SD NS 3: 448 (1419). JTb 49 (1548) , 102 (1516). Jfr lykko pänninger.
  • *lykkio ref

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back