Lykkia

Old Swedish Dictionary - lykkia

Meaning of Old Swedish word "lykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lykkia Old Swedish word can mean:

lykkia
L.
lykkia
1) lycka, stänga, tillsluta. " byfogotin tog mästar sigga qwinno jnne medh timma gulsmid wndhir loktom dwrum" ATb 1: 144 (1461). jofuan darre. .. fiik oss eth lwkt breff til rikens radh Arfstv 99 (1472). ib 57 (1474-75). Trolles Jb Bil 206 (1480, nyare avskr.). HLG 1: 134 (1493).
lykkia
2) innesluta, innestänga. " min sons sötasta hiärta, hwilkit j sik lykkir oc wppehaldher all creatur" Mecht 123. o söte herre isesu christe, som alt liorderijke lycker i tijne hand Kyrkohist Årsskr 1922 s. 324 (1488). 4) part. pret. höljd, betäckt. Se B. Hesselman, Språkformen i MB1 36. tith skinande anlithe. .. lykth oc hwl mädh kläde thic till hadh oc smälek SvB 83 (senare h. av 1400-t.). 5) betyda? Se Sdw 2: 1262. 6) sluta, avsluta. här lykker gudz ängil sina predican aff iomffrunnas wärdogasta wärdoghet JMÖ 124.
lykkia
2) innesluta, inbegripa. " jtem lykkes här jnne en modus legendi" SkrtUppb 350. " högfärdin the dödelika synden som alla the andra lykker jnne j sik" MP 4: 191. - Jfr innelykkia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lykkir.
  • lykker.
  • lykkes SkrtUppb 350.
  • lukter.
  • luckter. luchter: -e HLG 1: 134 (1493). lokter: -om ATb 1: 144 (1461).
  • lykth SvB 83 (senare h. av 1400-t.). imperat. lyk SkrtUppb 16 ; SvB 85 (senare h. av 1400-t.). Se SDw 2: 1261),
  • lykkia ater , tillsluta. lyk thöm (ɔ mina öron) athir for allom fafänggom ordhom SvB 85 (senare h. av 1400-t.). Jfr aterlykkia.
  • lykkia inne ,
  • *lykkia ut ,
  • lykkia ute , utestänga, utesluta. Vis sten 7. Jfr utelykkia. - Jfr saman-, til-, up-lykkia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back