Lykta

Old Swedish Dictionary - lykta

Meaning of Old Swedish word "lykta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lykta
lykta. " johannes han är brännande oc liusande lyktan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. " liusit beuaras äkke swa väl i abskonse som i lyktonne" ib 99. " at the lyktan matte tändas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 280. ib 211, 261. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 392, 4: (Dikt) 245, 246, 247. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8574. ST 529. thit ordh. .. är lykta minom fotum Ber 136.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back