Lykta

Old Swedish Dictionary - lykta

Meaning of Old Swedish word "lykta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lykta Old Swedish word can mean:

lykta
L
lykta
1) tillsluta. haffuer tw friiheet j thinne hand tw lykt wel til oc bint om band STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 392.
lykta
2) lykta, sluta, fullSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borda. med dat. hafdhe lyktat sinne talan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 296. " nar thu lykta tidhenne" VNB 33. - med ack. sidhan änglane hafdho lyktat sin sang STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 248. ib 179, 183. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 11. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 94. TK 273. " för en iomfrwn haffdhe lifftath thenna ordh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 145 (jfr 728). tha mässan war lyktadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 74. ib 96. VKR 74. " för kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen blef licktadh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 503. " alla the ther hws hafwa byrit byggia oc ey waro lyktat til ända, jtem. .. alla the ther wingardha hafdho byriat plata oc ey waro lyktat til ända" ST 346. " ä nar thz warder lykt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1203. som thässa hems mödho lyktar mz glädhi STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 109. - med inf. han lyctadhe tala MB 2: 225.
lykta
3) fullSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borda, uppfylla, bringa till fullSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordan el. uppfyllelse? ihesus chriSTus gudz son. .. wisade en tima all thera tekn oc lySTe, oc lyktade them MB 1: (Cod. B) 490 (kanske snarare att föra till följ. ord, som i deta fall här skulle hafva tetydelsen: belysa, sprida ljus öfver, förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara). refl.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lychta: -adhe TK 273.
  • lickta: -adh MD 503.
  • lökta: -adh VKR 74.
  • lyffta: -is FH 6: 85 (1495, afskr.).
  • liffta: -ath Lg 3: 145 (se s. 728). -ar, -adhe,
  • lyktas ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back