Magha

Old Swedish Dictionary - magha

Meaning of Old Swedish word "magha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

magha
förmåga, krafter. " allan stads rät vppe halda efftir mynne mogho (det första o möjl. ändr. fr. a, det andra o möjl. ändr. till a)" KTb 1. " tha gwdh giffuer mik. .. makt ok mogho" SD NS 3: 92 (1415). Jfr for-, väl-magha.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mogha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back