Magher

Old Swedish Dictionary - magher

Meaning of Old Swedish word "magher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

magher
l. 1) manlig frände i följd av giftermål. - särsk. a) måg, svärson. ss tillnamn i förbindelse med en föregående gen. av ett personnamn el. av en personbeteckning. knwth annamogh ATb 2: 252 (1484). - b) svåger. Se Sdw 2: 1266. var magher. .. sum vara sistur ägher RP 1: 64 (1354). - Jfr panzarmakara-, pipara-, prästa-, ringiara-, skinnara-, svarvara-magher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mogher.
  • mågh ATb 3: 210 (1508).
  • maech ib 207 (1507) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back