Magher

Old Swedish Dictionary - magher

Meaning of Old Swedish word "magher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

magher
mager. " han tok synas blekir ok maghir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 39. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander war. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzSTingx magher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5334. " siw köör fwla oc maghra" MB 1: 236. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 14. ST 13. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 187.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • magerth Lg 3: 187.
  • maghre Bir 3: 14.
  • maghra MB 1: 236. komp. maghrare ST 13 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back