Magher

Old Swedish Dictionary - magher

Meaning of Old Swedish word "magher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

magher Old Swedish word can mean:

magher
L.
magher
1) manlig STrand. 1853.">Frände i följd af giftermål. meth. .. olaff niclesson, min magh, ther mina STrand. 1853.">Fränko. .. ägher SD NS 2: 240 (1409). " at han gaf ok hafdhe gifuit sinom magh jon gözSTafsone til mädhgifft mädh sinne sySTerdotter STenhusit" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 38 (1426). " han (Antonius) war adriani keysare magher (gener)" STenianus. Se Lg.">Bil 381 ; " jSTrand. 1853.">Fr gener hos Du Cange. - särsk. a) måg, svärson. hans magher, som hans dotter hauer" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). at sväran monde haua maghen STröm. 1868--70.">Sua käran Bu 30. STenianus. Se Lg.">Bil 288. MB 1: 193, 2: 129, 130. STrand. 1853.">Fr 3066. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1058. SD NS 1: 36 (1401). minom maagh, som mina dotter haffuer ib 59 (1401). " huat är jak thäs at jak är wordhin konungsins magd (för magh)" STröm. 1868--70.">Su 357. - ss tillnamn i förbindelse med en föreg. gen. af ett personnamn el. af en personbeteckning. andrea STabba magh SD 3: 36 (1311). jon martins mager ib 37 (1311). " johanne pauelsmagh ib 250 (1316). "ib 251 (1316). " thorSTanus giullomaghir" ib 584 (1333). " af jon daghfintzmagher ib" NS 1: 574 (1406). mellan andrissa ermundhamaxs oc. .. herra laurens gaard ib 2: 78 (1409). " jac jngemundh klenasmismagh" Allius. 1850--54.">Diplomatarium DAlekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet DAlarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 192 (1425). JSTrand. 1853.">Fr bakaramagher. b) svåger. maricanus theodosii magher STenianus. Se Lg.">Bil 681. SD 5: 557 (1346, gammAl afskr.). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 96, 262. Allius. 1850--54.">Di 229, 238, 247.
magher
2) STrand. 1853.">Frände, slägting i Allm. (jSTrand. 1853.">Fr Mnt. mtâch)? thänk a thna STrand. 1853.">Fränder oc magha Al 10177. " han är min magh oc min oom" ib 10283. " thz matte oc een man hafwa fyra lagh gipta huSTrur til lika, the matto oc taka sna magha oppa thz maghskapit blifwi thes faSTare" ST 138.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maagher.
  • mogher Di 238 ; mogh ib 229; mogha ib 247. -ar),
  • maghs ämpne ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back