Mäkta

Old Swedish Dictionary - mäkta

Meaning of Old Swedish word "mäkta" (or mækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäkta (mækta)
2) mäkta, förmå. " skwlu aldra the mäkte? the fornapda [!] godz ath hindra eller quälia" NMU 1: 66 (1381). - refl. mäktas, 4) mäkta, förmå. meth swa forodhom. .. at mäktis jak. .. forescrifna ärfwe, steenhws ok tompt aterlösa SD NS 3: 91 (1415). - Jfr for-, ful-mäkta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäkta may have also been written as mækta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back