Mäkta

Old Swedish Dictionary - mäkta

Meaning of Old Swedish word "mäkta" (or mækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäkta (mækta)
A) adj. staRK, väldig, mäktig, stor. en mäkta kesare Lg 3: 1922. ib 438. en mekta striid RK 3: (sista forts.) 4454, 5980. ib 5995. meg giordes tha. .. mekta sned ib 6113. B)adv. mäkta, mycket. mekta stora gåffwer RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 276. ib 3: (sista forts.) 5970. Lg 3: 715. " thz är mekta litith" ib 134. - Jfr makta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäkta may have also been written as mækta

Part of speech: ab, av

Additional information: adj. och adv.

Grammatical aspect: adj. adv.

Alternative forms or notes:
  • mekta )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back