Mäkta

Old Swedish Dictionary - mäkta

Meaning of Old Swedish word "mäkta" (or mækta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäkta (mækta)
1) bemyndiga, befullmäktiga. " satto os ok mäktadho os till fulföghiara sins testametnz" BYH 1: 184 (1380). 2) mäkta, förmå. wi mäktom ey mote them MB 2: 244. när jak ey mäktade göra myn äMBethe PM LXVII. ib XI. jak menar ath linköpungx domkyrkia mäktar wäl ath födha herr jons ib LXIII. refl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäkta may have also been written as mækta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mäktas , 1) få makt, få öfverhand. watnin mäktadhos (prævaluerunt) ower mato ower iordhina MB 1: 170. 2) vara mäktig. härras diäfwllin ok mäktas (dominatur) j thässom stadhenom Bir 3: 197. 3) stärkas, få kraft, starkaste ok fetasta plastir ther siuke aff rasklica mäktas oc vidhirfaas Bir 3: 49. - Jfr formäkta, maktas.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back