Mäktogher

Old Swedish Dictionary - mäktogher

Meaning of Old Swedish word "mäktogher" (or mæktogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäktogher (mæktogher)
n. adv. 1) kraftig, med fart. thz (vattnet).. . rinder swa myklo mäktoghare ater til hafsins MB 1: 124. 2) mäkta, mycket, högeligen. ted hielper mektigt wel LB 7: 334. ib 329. - superl. best. form med föreg. thät. det hastigaste, det snaraste. i förening med en form af kunna. til honom fara til malstrand thz mäcktigast the kunna wara RK 2: 8546. - Jfr al-, alz-, for-, ful-, högh-, ivir-, iäm-, o-, väl-mäktogher, äfvensom maktogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäktogher may have also been written as mæktogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mägtogher.
  • mecktogger.
  • mecht oger: -og TS 26.
  • mäktugher.
  • mektugher. mäcktuger. mäktigh. megtig. n. mäktogth. mektokt. mäktught. mektigt. komp. mäktoghare MB 1: 124.
  • mäctigister : -e RK 2: 8546 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back