Mäktogher

Old Swedish Dictionary - mäktogher

Meaning of Old Swedish word "mäktogher" (or mæktogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäktogher Old Swedish word can mean:

mäktogher (mæktogher)
1) mäktig, ägande förmåga, i stånd (till el. att). finz thät (ɔ som the haffua a mote bäro) laghligit oc meghtoght wara til at göra thät walit til inte Abbedval i Vkl 92. 2) mäkigt, kraftig. - om dryck. är triyDingen offwan aa äggiena (som lagts i karet) tha är han (ɔ: mjölet) mäctoger ath han ey kan drikkas innan ij aar Sex ekon tr 267. ib. 3) mäktig, stark. kan for:de kong cristiern sjelff unsetta for:de hr ake oc axuall jnnan for:de midfaste söndag nest kommende eller oc hans folk saa mektigt at the betwinga lanDit vndher hanom ighen Mon Dipl Sv 39 (1464).
mäktogher (mæktogher)
4) mäkig, rådande, härskande. " om morghonin arla giordhe han sin son mäktughan ouer halft sit rike" ProsaDikter (Barl) 85. - med prep. livir. Se Sdw 2: 1271. 5) befulmäktigad, bemynDigad. ath jak mäktoghan gör bederlikan man nicles knwtsson. .. stadhfesta ok fasta. .. thet jordhaskipte NMU 1: 73 (1385). ib 100 (1420). the xxiiij (24) gode men, som mäktoge äro pa menoghetenäs wegna Stb 1: 110 (1477). - berättigad. herra hannus. .. schal mäktoghar wara thessa sama prebendam klärkom til forlänande ok ängen annar j alle matto swa länge han lifwer KTb 3 (1430). - Jfr al-, for-, from-, ful-, ivir-, sam-mäktogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäktogher may have also been written as mæktogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mäktoger.
  • mäctoger. mäktoghar Ktb 3 (1430)
  • mäghtogha NMU 1: 100 (1420) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
➞ See all works cited in the dictionary

Back